UYGULADIĞIM LAZER VE CERRAHİ ALANLARI

 • EXCİMER LAZER(LASIK)  WAVEFRONT LASIK TEKNİk İLE GÖZLÜK TEDAVİSİ
 • NOTOUCH LAZER İLE GÖZE DOKUNMADAN GÖZLÜK TEDAVİSİ
 • SMİLE LAZER İLE MİYOP VE ASTİGMAT GÖZLÜK TEDAVİSİ
 • VİTREORETİNAL CERRAHİ(RETİNA CERRAHİSİ)
 • DİKİŞSİZ LAZERLE KATARAKT CERRAHİSİ
 • GÖZ ÖNÜNDE UÇUŞAN SİNEK TARZI UÇUŞMALARIN TEDAVİSİ
 • VİTREOLİZİS VEYA VİTREKTOMİ İLE GÖZ ÖNÜNDEKİ SİNEK UÇUŞMALARINA  TEDAVİ
 • SARI NOKTA HASTALIĞINDA GÖRME ARTTIRICI İMPLANT AMELİYATI(CHİP İMPLANT)
 • YAKIN GÖZLÜK  OPERASYONLARI(TRİFOKAL AKILLI MERCEK)
 • CROSSLİNK LAZER(KERATOKONUS)
 • TRAVMA CERRAHİSİ
 • GÖZ TANSİYONU LAZER/AMELİYATLARI
 • YAPAY KORNEA NAKLİ
 • GÖZ KAPAĞI VE ÇEVRESİ ESTETİĞİ(BOTOX/DOLGU//GÖZ KAPAĞI SARKMASI)
 • ŞAŞILIK CERRAHİSİ
 • GÖZ YAŞI KANAL TIKANIKLIĞI DİKİŞİSİZ LAZERLE TEDAVİSİ(BURUN İÇİNDEN)